Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit CuraÁao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
 
 
wet en regelgeving
 
Formeel belastingrecht
1. Algemene landsverordening Landsbelastingen(PB 2013, no. 53)
2. Wijziging MinistriŽle regeling formeel belastingrecht (PB 2014, no.81)
3. MinistriŽle regeling formeel belastingrecht (PB 2013, no. 63)
4. Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken c.s. (PB 2015, no. 80)

terug naar boven

Inkomstenbelasting
1. MinisteriŽle regeling indexering belastingbedragen inkomstenbelasting 2013 (PB 2012, no. 83)
2. Landsverordening inhouding van inkomstenbelasting op rente-inkomsten (PB 2014, no. 115)

terug naar boven

Basisverzekering Ziektekosten
1. Landsverordening basisverzekering ziektekosten (PB 2013, no. 3)
2. Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering
    ziektekosten en premie ziekteverzekering (PB 2013, no. 4)
3. Memorie van Toelichting Landsverordening basisverzekering ziektekosten

terug naar boven

Loonbelasting
1. MinisteriŽle regeling grote evenementen (PB 2015, no. 64)
2. MinisteriŽle regeling ex-patriats 2013 (PB 2013, no. 67)
3. MinisteriŽle regeling fooien (PB 2011, no. 55)

terug naar boven

Winstbelasting
1. Exportfaciliteiten Winstbelasting (PB 2013, no. 114)
2. MinisteriŽle regeling rentepercentage winstbelasting (PB 2012, no. 84)

terug naar boven

Omzetbelasting
1. Inbedden logeergastenbelasting in de Landsverordening omzetbelasting 1999 (PB 2015, no.42)
2. Landsverordening omzetbelasting 1999 (PB 2013, no. 52)
3. MinisteriŽle regeling omzetbelasting (PB 2013, no. 62)
4. Aanschrijving vrijstelling omzetbelasting charitatieve organisaties
5. Aanschrijving verlenging termijn aanpassing kassabonvereisten
6. Aanschrijving goedkeuring prijsaanduiding en kassabonvereisten
7. Intrekking aanschrijvingen omzetbelasting
8. Aanschrijving heffing van omzetbelasting ter zake van leveringen van bevoorradingsgoederen
    aan schepen en het verrichten van diensten door tussenpersonen ten behoove van schepen
9. Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake van prestatie door en aan
    Vrijgestelde Vennootschappen

terug naar boven

Fiscale kasregistratiesystemen en tijdelijke sluiting bedrijfslocatie
1. Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (PB 2014, no. 80)
2. MinisteriŽle regeling fiscale kasregistratiesystemen (PB 2014, no. 82)
3. Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocatie (PB 2014, no. 83)
4. Aanschrijving uitstel verplicht gebruik kasregistratiesysteem

terug naar boven

Economische Zones
1. Landsverordening economische zones 2000 (PB 2011, no. 17 (GT))

terug naar boven

Faciliteitenwetgeving
1. Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling (PB 2012, no. 18 (GT))
2. Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (PB 2012, no. 19 (GT))
3. Landsverordening belastingfaciliteiten industriŽle ondernemingen (PB 2012, no.20 (GT))
4. Landsverordening renovatie hotels (PB 2012, no. 21 (GT))
5. Aanschrijving inzake de einddatum belastingvrijdom voor industriŽle ondernemingen

terug naar boven

Onroerendezaakbelasting
1. Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (PB 2013, no. 54)

terug naar boven

Internationaal
1. Landsverordening internationaal bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
    (PB 2015, no. 53)
2. Landsbesluit international bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (PB 2015, no. 58)
3. Overzicht fiscale verdragen CuraÁao (per 1 oktober 2013)
4. De internationale onderlinge overlegprocedure (MAP) Nederlands
5. Mutual Agreement Procedure (MAP) English
6. Beleid inzake administratieve boete bij het niet nakomen van de verplichting om gegevens of inlichtingen op verzoek te verstrekken d.d. 29     feb 2019

terug naar boven

Diversen
1. Landsverordening trust (PB 2011, no. 67)

terug naar boven

Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016
1. Landsverordening belastingherzieningen 2015-2016 (PB 2014, no. 114)

terug naar boven

Landsverordening belastingvoorzieningen 2013
1. Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en
    aanverwante belastinglandsverordeningen (PB 2013, no. 50)
2. Inwerkingtreding (PB 2013, no. 51)
3. Vervallen logeergastenbelasting (inbedding in omzetbelasting) (PB 2015, no. 42)

terug naar boven

Landsverordening Belastingvoorzieningen 2011
1. Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 (PB 2011, no. 72)
2. Inwerkingtreding (PB 2011, no. 74)
3. Memorie van Toelichting Landsverordening belastingvoorzieningen 2011
4. Beleidsregels aangaande strafrechtelijke vervolging bij inkeer
5. Aanschrijving verduidelijking inkeerregeling

terug naar boven